Ubezpieczenia

Oferta 23 firm ubezpieczeniowych!

 

Samochód

Ubezpieczenie samochodu
OC, AC, NNW, Assistance, Auto szyba

 • Odpowiedzilności Cywlnej.
 • Auto Casco.
 • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
 • Assistance.
 • Ochronę Prawną.
 • Szyb Pojazdu

 

Nieruchomości

Ubezpieczenie domu,
mieszkania

W grupie tej można wyliczyć ubezpieczenia:

 • Od ognia i innych zdarzeń losowych.
 • Od kradzieży z włamaniem i dewastacją.
 • Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym.
 • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
 • Ochrony Prawnej.

 

Podróże

Ubezpieczenie zdrowotne,
NNW, assistance

 • Ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
 • Ubezpieczeniem Pomocy w podróży Assistance.
 • Ubezpieczeniem Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym.
 • Ubezpieczeniem Bagażu Podróżnego.
 • Ubezpieczeniem Sprzętu Narciarskiego.
 • Ubezpieczeniem zwrotu kosztów odwołania podróży

 

Życie i zdrowie

Bez kolejek do lekarza

Złóż wniosek